Gỡ vướng thủ tục hải quan - Vẫn còn rào cản ở các cửa khẩu

Gỡ vướng thủ tục hải quan – Vẫn còn rào cản ở các cửa khẩu

Gỡ vướng thủ tục hải quan – Vẫn còn rào cản ở các cửa khẩu. Ở một số cửa khẩu, đặc biệt là các cửa khẩu tập trung hàng hóa xuất – nhập khẩu đa chủng loại vẫn còn tồn tại vướng mắc trong thông quan. Hiện nay, dưới tác động của Thông tư 38…