Thủ tục 3 trong 1 giúp doanh nghiệp dễ thở khi đăng ký thành lập

Thủ tục 3 trong 1 giúp doanh nghiệp dễ thở khi đăng ký thành lập. Trong nhiều cải cách về thủ tục hành chính tại TP.HCM, đáng chú ý là việc thực hiện kết hợp 3 thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, gồm: thành lập, thông báo mẫu dấu và cập nhật…