Cách nào giảm chi phí, khơi thông dòng chảy logistics Việt Nam?

Cách nào giảm chi phí, khơi thông dòng chảy logistics Việt Nam?. Nhiều giải pháp mang tính định hướng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của hoạt động logistics Việt Nam được bàn thảo, đề xuất. Sáng 23/11, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng thu hút…

Đề xuất giải pháp phát triển logistics hành lang kinh tế Đông – Tây

Đề xuất giải pháp phát triển logistics hành lang kinh tế Đông – Tây. Chiều 22/11, tại Tp Đà Nẵng đã diễn ra các Hội thảo “Logistics kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây” và “Kinh tế chia sẻ trong logistics” trong khuôn khổ sự kiện “Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019”. Chiều…