Kinh tế kinh doanh dịch COVID-19 phức tạp, xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ mức tăng cao

Kinh tế kinh doanh dịch COVID-19 phức tạp, xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ mức tăng cao. Bộ Công Thương dự báo nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao trong nửa cuối năm 2021. Vì vậy cán cân thương mại được dự báo sẽ cải…