Bộ chứng từ trong thanh tóan quốc tế

Bộ chứng từ trong thanh tóan quốc tế và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là khâu rất quan trọng trong nghiệp vụ ngọai thương. Bộ chứng từ trong thanh tóan quốc tế chính xác sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, hạn chế tối đa rủi ro trong xuất nhập khẩu hàng…

Có thể 100% hải sản xuất khẩu sang EU sẽ bị kiểm tra

Có thể 100% hải sản xuất khẩu sang EU sẽ bị kiểm tra. Tổng cục Thủy sản vừa nhận được quyết định của EU về việc sẽ áp dụng thẻ vàng với hải sản của Việt Nam. Quyết định này, có thể khiến 100% lô hàng hải sản Việt Nam xuất khẩu sang EU bị…

Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm đề án nộp thuế điện tử qua MB và thông quan 24/7

Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm đề án nộp thuế điện tử qua MB và thông quan 24/7. Ngày 23/10/2017 tại Văn phòng Tổng cục Hải quan đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai thí điểm thu nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu…