Giảm phí cho doanh nghiệp: Không để “trên nóng, dưới nguội“

Giảm phí cho doanh nghiệp: Không để “trên nóng, dưới nguội“. Tinh thần từ cuộc họp thường kỳ của Chính phủ tháng 8 cho thấy, Thủ tướng sẽ quyết liệt đưa chủ trương “năm giảm phí cho doanh nghiệp” vào thực tế. Ảnh minh họa Giảm phí cho doanh nghiệp: Không để “trên nóng, dưới…