Dự thảo Nghị định của Việt Nam về vận tải biển gây lo ngại cho các hãng tàu nước ngoài

Một số công ty giao nhận vận tải biển nước ngoài đã bày tỏ lo ngại về một nghị định của chính phủ yêu cầu các  phải công khai thuế hàng hóa của họ để bảo vệ các nhà xuất khẩu và nhập khẩu. MSC của Pháp, công ty CMA-GM của Pháp, và công ty APL-NOL…

Vận chuyển hàng không thành công tại Việt Nam vì Vận tải hàng không đã cất cánh trở lại

Tiếp tục thành công của hội nghị “Hoà giải Hàng không Vận tải Hàng không Việt Nam lần thứ hai năm 2017” với mục đích hỗ trợ phát triển ngành logistics nói chung; Ngành hàng không Việt Nam (CAAV) và Vietnam Logistics Media đã quyết định đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất…