Trái Kỳ Vọng Khi Gia Nhập AEC, Xuất Nhập Khẩu Của Việt Nam Vào ASEAN Đều Giảm

Trái Kỳ Vọng Khi Gia Nhập AEC, Xuất Nhập Khẩu Của Việt Nam Vào ASEAN Đều Giảm Ngay sau 5 tháng tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam, thì kim ngạch hàng hóa nhập khẩu lẫn xuất khẩu của nước ta vào thị trường ASEAN…