Bộ Công Thương triển khai các giải pháp tìm kiếm thị trường thay thế Trung Quốc

Bộ Công Thương triển khai các giải pháp tìm kiếm thị trường thay thế Trung Quốc. Việc tìm kiếm các thị trường, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại góp phần đa dạng hóa thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ…