Trái Kỳ Vọng Khi Gia Nhập AEC, Xuất Nhập Khẩu Của Việt Nam Vào ASEAN Đều Giảm

Trái Kỳ Vọng Khi Gia Nhập AEC, Xuất Nhập Khẩu Của Việt Nam Vào ASEAN Đều Giảm Ngay sau 5 tháng tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam, thì kim ngạch hàng hóa nhập khẩu lẫn xuất khẩu của nước ta vào thị trường ASEAN…

Nhập CIF - Xuất FOB

Nhập CIF – Xuất FOB

Nhập CIF – Xuất FOB Nhập CIF – Xuất FOB “Thói quen” của các doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ở các nước phát triển, khi xuất khẩu (XK) hàng hóa, người xuất khẩu thường tìm mọi cách để giao hàng với điều kiện giá CIF, khi nhập khẩu (NK), người nhập khẩu lại…