Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm đề án nộp thuế điện tử qua MB và thông quan 24/7

Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm đề án nộp thuế điện tử qua MB và thông quan 24/7. Ngày 23/10/2017 tại Văn phòng Tổng cục Hải quan đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai thí điểm thu nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu…

Giảm phí cho doanh nghiệp: Không để “trên nóng, dưới nguội“

Giảm phí cho doanh nghiệp: Không để “trên nóng, dưới nguội“. Tinh thần từ cuộc họp thường kỳ của Chính phủ tháng 8 cho thấy, Thủ tướng sẽ quyết liệt đưa chủ trương “năm giảm phí cho doanh nghiệp” vào thực tế. Ảnh minh họa Giảm phí cho doanh nghiệp: Không để “trên nóng, dưới…