Quy định về cân kiểm tra khối lượng container vận chuyển bằng đường biển

  Quy định về cân kiểm tra khối lượng container vận chuyển bằng đường biển. Người gửi hàng phải xác nhận và cung cấp thông tin về khối lượng toàn bộ của container cho thuyền trưởng hoặc đại diện của thuyền trưởng, và đại diện bến cảng trước khi container được xếp lên tàu. Quy định…