Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế?

Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế?. Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 1507/20208/Trigon ngày 15/7/2020 của Công ty Trigon Associates, LLC đề nghị giải đáp về hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Trả lời những vấn…

Quy định về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện EVFTA

Quy định về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện EVFTA. Biểu thuế xuất khẩu quy định tại Nghị định này sẽ được áp dụng đối với hàng hóa được nhập khẩu vào lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu (trừ vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la) và…

Doanh nghiệp được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu vào EU

Doanh nghiệp được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu vào EU. Bộ Công thương đã ban hành công văn số 812/XNK-XXHH gửi các Hiệp hội ngành hàng và thương nhân xuất khẩu để hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa vào thị trường EU. Theo đó, đối…

Từ ngày 1/8, thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường

Từ ngày 1/8, thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường. Ngày 27/7/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018.…