Quy định về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện EVFTA

Quy định về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện EVFTA. Biểu thuế xuất khẩu quy định tại Nghị định này sẽ được áp dụng đối với hàng hóa được nhập khẩu vào lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu (trừ vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la) và…

Thất thoát thuế ở ‘cổng’ hải quan: Khai giá thấp để trốn thuế

Thất thoát thuế ở ‘cổng’ hải quan: Khai giá thấp để trốn thuế. Nhiều mặt hàng chịu thuế nhập khẩu cao, doanh nghiệp khai giá nhập thấp để đóng thuế thấp. Muốn vậy, doanh nghiệp phải “cậy nhờ” hải quan. Khai giá thấp hơn giá nhập từ 30 – 50% Một số nhà nhập khẩu…