Xuất siêu tháng 7 đạt 6,5 tỷ USD, nhiều mặt hàng xuất khẩu lập kỷ lục mới

You are here: